Bu eylül, Enver Şimşek‘in öldürülmesiyle başlayan NSU cinayetlerinin 15. yıl dönümü. Kamuoyunun ilgisi devlet dairelerinin, özellikle de Anayasa Koruma Dairesinin „soruşturma hatalarına“ yoğunlaşırken, Alman toplumunun ırkçılığıyla hesaplaşılmaktan kaçınılmakta. NSU‘nun içinden çıktığı 90′lı yılların militan Neonazi hareketi bu ırkçılıktan beslenmekteydi ve NSU bu sayede yıllar boyunca hiçbir engelle karşılaşmadan cinayet işleyebildi.

Demokratik Alman Cumhuriyeti‘nin iltihak edilmesinin ardından, Doğu‘da ve Batı‘da Alman halkının alkışları eşliğinde gerçekleşen pogromlar, dönemin Nazilerinin kendilerini nasıl halk iradesinin en radikal icracısı olarak görebildiklerini açıklar nitelikte. Cinayet ve saldırı dizisi sırasında, kökü derindeki ırkçı önyargılar, bir yandan „Boğaz“ ve „Hilal“ gibi manidar adlar taşıyan soruşturma komisyonunun bu yönde somut kanıtlar olmamasına rağmen fail-kurban ilişkisini ters çevirerek kurbanların ve akrabalarının soruşturulmasına dayanan faaliyetlerinde, diğer yandan Alman medyasının Nürnberger Zeitung‘un uydurduğu „Döner Cinayetleri“ ifadesinin üstüne atlamasında kendilerini gösterdi.

Toplumsal ırkçılıkla hesaplaşmak için, NSU‘nun cinayetlerine başladığı ve Almanya‘daki ırkçılığın kesintisiz bir biçimde süregitmesini tüm diğer şehirlerden daha fazla sembolize eden Nürnberg‘de sokağa çağırıyoruz.

Almanya‘ya ve Nazilerine karşı. Irkçılıktan söz etmek istemeyenler, NSU hakkında da sussunlar.

YÜRÜYÜŞ

Cumartesi / 19.9.15 / 18:00

AUFSEßPLATZ / NÜRNBERG